Kvalitet, produktivitet, design och funktion

SALS skall vara en god samarbetspartner till våra kunder. Vi skall utveckla och vårda befintliga kunder och deras produkter, samt  utveckla våra egna produkter med avseende på kvalitet, produktivitet, design och funktion. Vi skall växa med kunder och produkter anpassade för vår tillverkning.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer