Lars-Olov Liss         VD
Direkt: 0281-48 1991
Mobil: 070-302 00 95   

lars-olov.liss@sals.se        

Tomas Bäck
Produktion/Planering
Direkt: 0281-48 19 92
Mobil:  0703-44 76 06

tomas.back@sals.se
 

Ann-Sofie Nisbel
Order/Fakturering/Inköp
Växel: 0281-48 19 90

ann-sofie.nisbel@sals.se

 

 

 

 

     Lager och avsändning

     Direkttelefon: 0281- 48 19 94

     Mail: utlast@sals.se

 

 
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer