Om SALS AB

1949 startades SALS AB av tre herrar Svensson, Andersson och Larsson. som började tillverkade insatslådor till amunitionslådor, vedkorgar, kokshämtare, tvättbaljor mm. 

I början av 60-talet startades tillverkning av de hyllsystemprodukter som fortfarande finns på marknaden. En satsning på dessa gjordes i början av 80-talet och hyllsystemet har varit den dominerande produkten under många år.

1989 köptes SALS av nuvarande ägaren SHT Ekonomi i Järfälla.

2002 började SALS tillverkningen av specialcyklar för Monark Exercise i Vansbro vilket innebar legotillverkning av cykelramar, pakethållare mm.

Under årens lopp har maskinparken utökats succesivt. Vår senaste större investering, robotsvetsning, installeras just nu. 2008 installerades vår Bystronic plåtlaser vilket medför en större och mer komplex produktionsapparat samt fler kundsegment att stå på.  

SALS är idag ett modernt företag som satsar på att utveckla de egna produkterna samt att utöka kundbasen m.a.p. legoarbeten i plåt, rör, svetsning samt pulverlackering.

Våra utdragsenheter är testade av Statens Provninganstalt i Borås.

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer